zahlavi3.bmp, 545kB


ODESLÁNÍ DUŠÍ DO SVĚTLA

Mohu zjistit, zda jsou duše vašich nejbližších zemřelých ještě stále zde na zemi nebo nahoře ve světle. Od doby úmrtí může uplynout i delší časový úsek. Mnoho duší po úmrtí nechápe co se s nimi děje a zůstane na Zemi. Nebo je zde drží obrovský zármutek a taky trochu sobeckost pozůstalých, kteří je nechtějí pustit. Duše má právo na odchod, klid a přípravu na další život. Cítím emoce duše při odeslání a vidím, jací andělé ji doprovází. Tohle zjištění je pro pozůstalé osvobozující a uklidňující pocit.

Není třeba osobní setkání. Stačí poslat emailem iniciály.Cena je 400,- Kč.